Category: ทั่วไป

กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เราชาวสามัคคีช่วยกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ
Read more »

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตร การวัดและประเมินผล

21 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร Read more »

งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

 

19 มกราคม 2560 “งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21”

Read more »

วันเด็ก ปี 2560

13 ม.ค. 2560 กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

Read more »

ไปกะฮัก มากะฮัก

28 พ.ย. 2559 งานสู่ขวัญเลี้ยงรับท่านผอ.ถนอม ไพรหลวง คุณครูทิวาวรรณ คำดวง และเลี้ยงส่งท่านผอ.สันทัศน์ หอมสมบัติ Read more »

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ท่าน ศน.บัณฑิต ไชยวงศ์ ได้นิเทศเรื่อง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้แก่คณะครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร Read more »

ค่ายปรับพื้นฐาน ผสานคุณธรรม นำทัศนาจร ม.1 และม.4

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดค่ายปรับพื้นฐาน ผสานคุณธรรม นำทัศนาจร ม.1 และม.4  วันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเรียนก่อนเปิดเทอม

วังจำปีเกม 58

ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีเป็นประธาน และแขกผู้มีเกียรติ Read more »

ต้อนรับครูใหม่

15 ธันวาคม 2558 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร มีครูมาบรรจุใหม่ 2 ท่าน คือ คุณครู จิตรลดา จันลาน เอก คณิตศาสตร์ และคุณครู เกตุธัญญา นิติโยธิน เอก สังคมศึกษาฯ

Read more »

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

Read more »