Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

วัคซีน HPV โรคมะเร็งปากมดลูก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผากลางนา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและกรมควบคุมโรค ร่วมชืี้แจงทำความเข้าใจแก่โรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เกี่ยวกับรายละเอียดงานวิจัยวัคซีน HPV โรคมะเร็งปากมดลูก และร่วมตกลงยินยอมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 11 คน เข้าร่วมโครงการในครั้้งนี้

ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี วันครู ประจำปี 2562

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันครู ประจำปี 2562 ในวัน พุธ

ที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จัดโดยสมาคมครูอำเภอน้ำโสม กำหนดการในช่วงเช้ามีการประกอบพิธีสงฆ์  พิธีอัญเชิญศีรษะครู 7 หัว และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้รับมอบเกียรติบัตรทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน คือ 1.นายถนอม  ไพรหลวง รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และคณะครู จำนวน 11 ท่านได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ในช่วงบ่ายมีการรับประทานอาหารร่วมกัน มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์และจับฉลากของขวัญปีใหม่

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ร่วมกับโรงเรียนบ้านโชคเจริญ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ ศุกร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านโชคเจรฺิญ โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงโม่หินสุมิตร, สพป.อุดรธานี เขต 4 และผู้ปกครอง โดยมีกิจกรรมให้เด็กๆร่วมสนุกเพื่อรับรางวัล อาทิ เช่นกิจกรรมมวยทะเล กิจกรรมปีนเสาน้ำมัน กิจกรรมจกไห กิจกรรมการแสดงโชว์จากนักเรียนโรงเรียนบ้านสวัสดี โรงเรียนบ้านโชคเจริญ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร และอีกมากมาย

วังจำปีเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

นำเสนอผลงานด้านการประกันคุณภาพ IQA AWARDS

วันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

นายถนอม  ไพรหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร พร้อมด้วย ครูสุรัส ง้วนพันธ์ุ ,ครูเบญจพร นาคจันทร์ ,ครูวรารัตน์  พูลเพิ่ม และ ครูอานนท์ นาคจันทร์ ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน (รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดเล็ก) ณ บริเวณอาคารห้องประชุมชั้นล่าง โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ การพัฒนา “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารร่วมกับโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2561

IMG_3529 IMG_3539 IMG_3543 IMG_3551 IMG_3553 IMG_3584 IMG_3585 IMG_3590 IMG_3627 IMG_3637 IMG_3678 IMG_3745 IMG_3748 IMG_E3547 IMG_E3693

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

IMG_3465 IMG_3466 IMG_3467 IMG_3470 IMG_3477 IMG_3481 IMG_3483 IMG_3484 IMG_3491 IMG_E3493 IMG_E3494 IMG_E3495 IMG_E3498

พิธีมอบประกาศนียบัตร 2560

IMG_3095 IMG_3103 IMG_3137 IMG_3151 IMG_3152 IMG_3153 IMG_3155 IMG_3158 IMG_3159 IMG_3160 IMG_3162 IMG_3165 IMG_3169 IMG_3190 IMG_3195 IMG_3202 IMG_3212 IMG_3217 IMG_3241 IMG_3046 IMG_3047 IMG_3053 IMG_3060 IMG_3061 IMG_3062 IMG_3066 IMG_3252 IMG_3256

วันมาฆบูชา นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและชุมชน

28378417_2064441757168550_7813525751809966080_n 28378796_2064387217174004_474516005566021632_n 28512125_562796574098680_1686525726_n 28512462_761072517423973_772069893_n 28512549_562796550765349_1095911285_n 28512597_761072550757303_787510197_n 28512675_2125300331037601_692373653_n 28534235_2125300324370935_1947919281_n 28534377_761071717424053_1457617295_n 28534607_761071764090715_981552562_n 28535104_385528375243717_1351965883_n 28535543_761071780757380_310402981_n 28535581_562843600760644_54162446_n 28536278_761071797424045_655299348_n