Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีสดุดีครูกลอนสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2560

Read more »

ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารพานักเรียนไปเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวิหารธรรม ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี วันที่ 12-14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 Read more »

3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้ร่วมโครงการตำบลสามัคคีควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ปี60 Read more »

การขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา OFFICE 365 EDUCATION

บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 ทางโรงเรียนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัตการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา OFFICE 365 โดยครูณัฐพร ตองอ่อน  Read more »

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร Read more »

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่จบระดับชั้นม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2559  Read more »

ค่ายลูกเสือรร.สามัคคีพิทยาคาร

23-24 ก.พ. 2560 ค่ายลูกเสือสามัคคีพิทยาคาร Read more »

วันมาฆบูชา ณ วัดศิริเจริญสุข

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ร่วมกันทำบุญและเวียนเทียน ณ วัดศิริเจริญสุข บ้านสามัคคี ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี Read more »

สนามสอบ O-NET โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
Read more »

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2

31 มกราคม พ.ศ. 2560 สพฐ.ได้จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ช่วงวันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ. 2560
Read more »