Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

วังจำปีเกม 59

DSCF3169

29-30 ม.ค. 2559 กิจกรรมกีฬาภายใน เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ความสามัคคี มีน้ำใจของนักเรียน Read more »

ไปกะฮัก มากะฮัก

qq

28 พ.ย. 2559 งานสู่ขวัญเลี้ยงรับท่านผอ.ถนอม ไพรหลวง คุณครูทิวาวรรณ คำดวง และเลี้ยงส่งท่านผอ.สันทัศน์ หอมสมบัติ Read more »

ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างสนามฟุตบอล

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ 1 42 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม20

ผ่าน สมศ.รอบ 3

sms

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) แก่ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2557 Read more »

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

10470936_909648249062231_4566278273794870973_n

โรงเรียนสามมัคคีพิทยาคารได้เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมระหว่างวันที่ 30 พ.ค.- 2 ก.ค. 2557 ณ วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี

Read more »

วันงดสูบบุหรี่ และ วันต่อต้านยาเสพติด

10525981_315522255279918_3395057005413389603_n

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดขึ้นในวันที่24มิถุนายนพ.ศ.2557

 

Read more »

วันสุนทรภู่

DSCF7204

Read more »

อบรมวิจัยในชั้นเรียน

IMG_9528

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 นายประหยัด พิมพา ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม. 20)ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร โดยมีวิทยากร 2 ท่านคือ ศน.เสถียร เที่ยงธรรม และ ดร.เกศรี วิวัฒนปฐพี โดยหลังจากการฝึกปฏิบัติการทำวิจัยได้ผลสำเร็จคือ คณะครูมีความเข้าใจในกระบวนการทำวิจัย และได้ลองฝึกปฏิบัติจริง

Read more »

ยินดีกับ นร.ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

1796620_266342093531268_541185849_n

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

Read more »

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขต

15

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตที่ผ่านมา โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนของสหวิทยาเขต พระพุทธบาทบัวบก จังหวัดอุดรธานี ระดับ ม.ต้น 7 รายการ ม.ปลายอีก 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 9 รายการ ดังนี้
- ลูกเสือ การจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
- การทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
- การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
- คำคม ม.1-ม.3
- กิจกรรม spelling-B ม.1-ม.3
- การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
- ประติมากรรม ม.1-ม.3
- ลูกเสือ ม.4-ม.6
- A Math ม.4-ม.6

Read more »