Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมวิจัยในชั้นเรียน

IMG_9528

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 นายประหยัด พิมพา ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม. 20)ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร โดยมีวิทยากร 2 ท่านคือ ศน.เสถียร เที่ยงธรรม และ ดร.เกศรี วิวัฒนปฐพี โดยหลังจากการฝึกปฏิบัติการทำวิจัยได้ผลสำเร็จคือ คณะครูมีความเข้าใจในกระบวนการทำวิจัย และได้ลองฝึกปฏิบัติจริง

Read more »

ยินดีกับ นร.ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

1796620_266342093531268_541185849_n

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

Read more »

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขต

15

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตที่ผ่านมา โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนของสหวิทยาเขต พระพุทธบาทบัวบก จังหวัดอุดรธานี ระดับ ม.ต้น 7 รายการ ม.ปลายอีก 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 9 รายการ ดังนี้
- ลูกเสือ การจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
- การทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
- การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
- คำคม ม.1-ม.3
- กิจกรรม spelling-B ม.1-ม.3
- การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
- ประติมากรรม ม.1-ม.3
- ลูกเสือ ม.4-ม.6
- A Math ม.4-ม.6

Read more »