Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนสามมัคคีพิทยาคารได้เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมระหว่างวันที่ 30 พ.ค.- 2 ก.ค. 2557 ณ วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี

Read more »

วันงดสูบบุหรี่ และ วันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดขึ้นในวันที่24มิถุนายนพ.ศ.2557

 

Read more »

วันสุนทรภู่

Read more »

อบรมวิจัยในชั้นเรียน

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 นายประหยัด พิมพา ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม. 20)ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร โดยมีวิทยากร 2 ท่านคือ ศน.เสถียร เที่ยงธรรม และ ดร.เกศรี วิวัฒนปฐพี โดยหลังจากการฝึกปฏิบัติการทำวิจัยได้ผลสำเร็จคือ คณะครูมีความเข้าใจในกระบวนการทำวิจัย และได้ลองฝึกปฏิบัติจริง

Read more »

ยินดีกับ นร.ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

Read more »

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขต

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตที่ผ่านมา โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนของสหวิทยาเขต พระพุทธบาทบัวบก จังหวัดอุดรธานี ระดับ ม.ต้น 7 รายการ ม.ปลายอีก 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 9 รายการ ดังนี้
– ลูกเสือ การจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
– การทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
– การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
– คำคม ม.1-ม.3
– กิจกรรม spelling-B ม.1-ม.3
– การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
– ประติมากรรม ม.1-ม.3
– ลูกเสือ ม.4-ม.6
– A Math ม.4-ม.6

Read more »