Category: กิจกรรมกับชุมชน

วัคซีน HPV โรคมะเร็งปากมดลูก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผากลางนา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและกรมควบคุมโรค ร่วมชืี้แจงทำความเข้าใจแก่โรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เกี่ยวกับรายละเอียดงานวิจัยวัคซีน HPV โรคมะเร็งปากมดลูก และร่วมตกลงยินยอมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 11 คน เข้าร่วมโครงการในครั้้งนี้

ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี วันครู ประจำปี 2562

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันครู ประจำปี 2562 ในวัน พุธ

ที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จัดโดยสมาคมครูอำเภอน้ำโสม กำหนดการในช่วงเช้ามีการประกอบพิธีสงฆ์  พิธีอัญเชิญศีรษะครู 7 หัว และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้รับมอบเกียรติบัตรทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน คือ 1.นายถนอม  ไพรหลวง รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และคณะครู จำนวน 11 ท่านได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ในช่วงบ่ายมีการรับประทานอาหารร่วมกัน มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์และจับฉลากของขวัญปีใหม่

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ร่วมกับโรงเรียนบ้านโชคเจริญ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ ศุกร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านโชคเจรฺิญ โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงโม่หินสุมิตร, สพป.อุดรธานี เขต 4 และผู้ปกครอง โดยมีกิจกรรมให้เด็กๆร่วมสนุกเพื่อรับรางวัล อาทิ เช่นกิจกรรมมวยทะเล กิจกรรมปีนเสาน้ำมัน กิจกรรมจกไห กิจกรรมการแสดงโชว์จากนักเรียนโรงเรียนบ้านสวัสดี โรงเรียนบ้านโชคเจริญ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร และอีกมากมาย

วังจำปีเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

วันมาฆบูชา ณ วัดศิริเจริญสุข

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ร่วมกันทำบุญและเวียนเทียน ณ วัดศิริเจริญสุข บ้านสามัคคี ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี Read more »

งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

 

19 มกราคม 2560 “งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21”

Read more »

วิ่งมินิมาราธอน (นางัว) ครั้งที่ 2

 

19 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลนางัวได้จัดกิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 6.5 กม.” Read more »

วันครู ปี 2560

16 มกราคม 2560 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้ไปร่วมงานวันครูที่โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม Read more »

รับมอบทุนจาก ทต.สามัคคี

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2558 นายบุญธรรม บริบูรณ์มังสา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานนี ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ประเภทสอบแข่งขันชิงทุน และทุนเรียนดีแต่ยากจน

Read more »

ลอยกระทง 57

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2557 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้เข้าร่วมงานวันลอยกระทง กับ อบต.สามัคคี ในวันงานนักเรียนได้ร่วมกันทำกระทงเพื่อขายและนำรายได้ส่วนนี้มาใช้เป็นค่าน้ำมันรถรับส่งนักเรียน

Read more »