Category: กิจกรรมกับชุมชน

วิ่งมินิมาราธอน (นางัว) ครั้งที่ 2

 

19 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลนางัวได้จัดกิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 6.5 กม.” Read more »

วันครู ปี 2560

16 มกราคม 2560 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้ไปร่วมงานวันครูที่โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม Read more »

รับมอบทุนจาก ทต.สามัคคี

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2558 นายบุญธรรม บริบูรณ์มังสา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานนี ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ประเภทสอบแข่งขันชิงทุน และทุนเรียนดีแต่ยากจน

Read more »

ลอยกระทง 57

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2557 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้เข้าร่วมงานวันลอยกระทง กับ อบต.สามัคคี ในวันงานนักเรียนได้ร่วมกันทำกระทงเพื่อขายและนำรายได้ส่วนนี้มาใช้เป็นค่าน้ำมันรถรับส่งนักเรียน

Read more »

ชนะเลิศ สวดมนต์ ทำนองสรภัญญะ

ในช่วงต้นเดือนกันยายน นักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ สวดมนต์ ทำนองสรภัญญะ จาก 19 ทีม ณ วัดบ้านผากลางนา ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี Read more »

ผ้าป่าสามัคคี ซื้อรถรับ-ส่ง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร จัดทำกองผ้าสามัคคีเพื่อซื้อรถรับ-ส่งนักเรียน ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Read more »

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2557

เมื่อวันที่26-29 พฤษภาคม พ.ศ.2557  คณะครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
Read more »

สัปดาห์แนะแนว

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดสัปดาห์แนะแนว เพื่อให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษา ทั้งสายอาชีวะ และอุดมศึกษา

Read more »

อุทยานฯ นายูง เยือน สามัคคีพิทย์

คณะวิทยากรจาก อุทยานแห่งชาตินายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี มาให้ความรู้แก่นักเรียน รร.สามัคคีพิทยาคาร

Read more »

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อ.ต้ำโสม จ.อุดรธานี

Read more »