Category: กิจกรรมนักเรียน

วัคซีน HPV โรคมะเร็งปากมดลูก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผากลางนา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและกรมควบคุมโรค ร่วมชืี้แจงทำความเข้าใจแก่โรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เกี่ยวกับรายละเอียดงานวิจัยวัคซีน HPV โรคมะเร็งปากมดลูก และร่วมตกลงยินยอมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 11 คน เข้าร่วมโครงการในครั้้งนี้

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ร่วมกับโรงเรียนบ้านโชคเจริญ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ ศุกร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านโชคเจรฺิญ โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงโม่หินสุมิตร, สพป.อุดรธานี เขต 4 และผู้ปกครอง โดยมีกิจกรรมให้เด็กๆร่วมสนุกเพื่อรับรางวัล อาทิ เช่นกิจกรรมมวยทะเล กิจกรรมปีนเสาน้ำมัน กิจกรรมจกไห กิจกรรมการแสดงโชว์จากนักเรียนโรงเรียนบ้านสวัสดี โรงเรียนบ้านโชคเจริญ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร และอีกมากมาย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ การพัฒนา “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร Read more »

ค่ายลูกเสือรร.สามัคคีพิทยาคาร

23-24 ก.พ. 2560 ค่ายลูกเสือสามัคคีพิทยาคาร Read more »

วันเด็ก ปี 2560

13 ม.ค. 2560 กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

Read more »

โครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อโรงเรียนสวยสะอาด

12 ม.ค. 2560 โครงการทำดีเพื่อพ่อสามต่อโรงเรียนสวยสะอาด

Read more »

วังจำปีเกม 59

29-30 ม.ค. 2559 กิจกรรมกีฬาภายใน เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ความสามัคคี มีน้ำใจของนักเรียน Read more »

ไหว้ครู

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการนักเรียน ได้นำนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อรำลึกถึงคุณครู-อาจารย์ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้  Read more »

รับมอบทุนจาก ทต.สามัคคี

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2558 นายบุญธรรม บริบูรณ์มังสา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานนี ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ประเภทสอบแข่งขันชิงทุน และทุนเรียนดีแต่ยากจน

Read more »