Category: กิจกรรมนักเรียน

โครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อโรงเรียนสวยสะอาด

12 ม.ค. 2560 โครงการทำดีเพื่อพ่อสามต่อโรงเรียนสวยสะอาด

Read more »

วังจำปีเกม 59

29-30 ม.ค. 2559 กิจกรรมกีฬาภายใน เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ความสามัคคี มีน้ำใจของนักเรียน Read more »

ไหว้ครู

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการนักเรียน ได้นำนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อรำลึกถึงคุณครู-อาจารย์ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้  Read more »

รับมอบทุนจาก ทต.สามัคคี

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2558 นายบุญธรรม บริบูรณ์มังสา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานนี ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ประเภทสอบแข่งขันชิงทุน และทุนเรียนดีแต่ยากจน

Read more »

Thailand ICT Youth 2014

นักเรียนจากโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 2 คน เข้าร่วมค่าย Thailand ICT Youth 2014 ที่โรงแรมการ์เด้นแลนด์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับความรู้และความสนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม

คริสต์มาส 57

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ในภาคบ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส นักเรียนได้แสดงกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสนุกสนาน Read more »

กีฬาภายใน วังจำปีเกม 57

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 มีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท

Read more »

ทักษะวิชาการ เข้ารอบระดับชาติ

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร  ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมที่ผ่านเข้ารอบ ระดับชาติ ชนะเลิศ เหรียญทอง ลำดับที่ 1 ได้แก่

1. การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6

2. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

Read more »

ดุริยางค์ ร่วม โสมพิทย์

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2557 วงค์ดุริยางค์โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้เข้าร่วมขบวนพาเรด การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

Read more »

ชนะเลิศ สวดมนต์ ทำนองสรภัญญะ

ในช่วงต้นเดือนกันยายน นักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ สวดมนต์ ทำนองสรภัญญะ จาก 19 ทีม ณ วัดบ้านผากลางนา ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี Read more »