Category: กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

เมื่อวันที่ 8-22 สิงหาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ร่วมกันจัดนิทรรศการอาเซียนศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

Read more »

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนสามมัคคีพิทยาคารได้เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมระหว่างวันที่ 30 พ.ค.- 2 ก.ค. 2557 ณ วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี

Read more »

วันงดสูบบุหรี่ และ วันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดขึ้นในวันที่24มิถุนายนพ.ศ.2557

 

Read more »

วันสุนทรภู่

Read more »

วันไหว้ครู

เมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 คณะกรรมการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ และมีการประกวดแข่งขันพานไหว้ครู Read more »

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2557

เมื่อวันที่26-29 พฤษภาคม พ.ศ.2557  คณะครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
Read more »

เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้จัดค่ายลูกเสือภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 11-12-13 มีนาคม 2557

Read more »

เลือกตั้งสภาฯ สามัคคีพิทย์

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้สนับสนุนให้เกิดประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน และปีนี้ได้ประธานนักเรียนคือ นายราชัน  พากุล

Read more »

ค่ายอาสาฯ คีรีวงกต

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เข้าร่วมค่ายอาสาฯ เพื่อสร้างฝายกั้นน้ำ กับ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ณ บ้านคีรีวงกต ตำบลนาเค อำนายูง จังหวัดอุดรธานี นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการออกค่าย ได้รู้จักเพื่อนต่างโรงเรียน และยังสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอีกด้วย

Read more »

สร้างผู้นำสู่ชุมชน โสมพิทย์-สามัคคี

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จัดโครงการ ค่ายสร้างผู้นำสู่ชุมชน โดย มีสภานักเรียนของ รร.น้ำโสมพิทย์ฯ และ รร.สามัคคีพิทย์ฯ ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 24 มกราคม 57 ที่ผ่านมา และจะออกพื้นที่ไปที่ บ้านคีรีวงกต อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างฝาย ในวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557

Read more »