Category: กิจกรรมนักเรียน

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อ.ต้ำโสม จ.อุดรธานี

Read more »

วังจำปีเกมส์ 2556

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน วังจำปีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2556 มีการแข่งขันขบวนพาเรด กองเชียร์ กีฬาฮาเฮ และการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล บาสเก็ตบอล เปตอง ฯลฯ

Read more »

วงดุริยางค์เข้าร่วมขบวนกีฬาต้านยาเสพติด รร.น้ำโสมพิทยาคม

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำวงดุริยางค์โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เข้าร่วมขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬานักเรียนภายในต่อต้านยาเสพติด to be number one ณ รร.น้ำโสมพิทยาคม เมื่อวันที่  20 ธ.ค. 2556

Read more »

วงโปงลาง แสดงงานต้อนรับท่านศึกษานิเทศก์

วงโปงลาง โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ขึ้นแสดงโชว์เพื่อต้อนรับท่านศึกษานิเทศก์ จาก สพม.20

ควบคุมวงโดย ครู พงศพล คำโสภา และ ครู ณัฐพร ตองอ่อน

Read more »

กีฬาสภาสานสัมพันธ์ 2556

คณะครู นักเรียน โรงเรียน สามัคคีพิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาสภาสานสัมพันธ์ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2556 ณ.โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคาร

Read more »