Category: การศึกษาทางเลือก

ปัจฉิม ’56

10012489_279335398898604_555365926_n

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และอำลาสถาบันของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 18 มีนาคม 2557

Read more »

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนครองพลูวิทยา

1493216_255505577948253_760386217_n

โรงเรียนครองพลูวิทยา จ.จันทบุรี ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน การศึกษาระบบทางเลือก  พร้อมกับมาส่งมอบครูภาษาไทย ครู สมจิตร จันทร์เปา ย้ายเข้าโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

Read more »

โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ ศึกษาดูงาน

11

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 56 ที่ผ่านมา โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม มาศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาทางเลือก ของโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

Read more »

ปฐมนิเทศนักเรียนทางเลือก ปีการศึกษา 1/2556

13

นักเรียนกลุ่มทางเลือก ได้รับปฐมนิเทศ และพบผู้บริหารและคณะครูผู้สอนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบทางเลือก

Read more »