Category: ข่าวเด่น

ครูจีน เยี่ยมสามัคคีพิทย์

ครูจากประเทศจีน หวังซุนซิน โดยการแนะนำของครูกุนตี ภูพานเพชร มาให้ความรู้ภาษาจีนแก่นักเรียน ก่อนกลับประเทศ ได้แนะนำเทคนิคต่างๆ ทั้งให้นักเรียนได้ลองฝึกการเขียนตัวอักษรจีนด้วยหมึก

Read more »

ศน.เข้าตรวจเยี่ยม และแนะแนวทาง

ศน.บัณฑิต ไชยวงศ์ และ ศน.อุทุมพร ตุ่ยชัย ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม รร.สามัคคีพิทยาคาร และแนวทางการจัดการศึกษาให้แก่คณะครู เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2557

Read more »

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนครองพลูวิทยา

โรงเรียนครองพลูวิทยา จ.จันทบุรี ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน การศึกษาระบบทางเลือก  พร้อมกับมาส่งมอบครูภาษาไทย ครู สมจิตร จันทร์เปา ย้ายเข้าโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

Read more »

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อ.ต้ำโสม จ.อุดรธานี

Read more »

ทำบุญปีใหม่ 2557

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ทำบุญวันปีใหม่ 2557 โดยการตักบาตร ไหว้พระ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557

Read more »

วังจำปีเกมส์ 2556

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน วังจำปีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2556 มีการแข่งขันขบวนพาเรด กองเชียร์ กีฬาฮาเฮ และการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล บาสเก็ตบอล เปตอง ฯลฯ

Read more »

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ.

ขอขอบคุณ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ.
ท่าน จีระพงษ์ ถนอมดำรงศักดิ์, ท่าน สมเดช พิมลนอก, ท่าน ชรัณ ไชยพรม
ที่ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2556

Read more »