Category: ข่าวเด่น

โครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อโรงเรียนสวยสะอาด

12 ม.ค. 2560 โครงการทำดีเพื่อพ่อสามต่อโรงเรียนสวยสะอาด

Read more »

วังจำปีเกม 59

29-30 ม.ค. 2559 กิจกรรมกีฬาภายใน เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ความสามัคคี มีน้ำใจของนักเรียน Read more »

ไปกะฮัก มากะฮัก

28 พ.ย. 2559 งานสู่ขวัญเลี้ยงรับท่านผอ.ถนอม ไพรหลวง คุณครูทิวาวรรณ คำดวง และเลี้ยงส่งท่านผอ.สันทัศน์ หอมสมบัติ Read more »

ไหว้ครู

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการนักเรียน ได้นำนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อรำลึกถึงคุณครู-อาจารย์ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้  Read more »

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ท่าน ศน.บัณฑิต ไชยวงศ์ ได้นิเทศเรื่อง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้แก่คณะครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร Read more »

วังจำปีเกม 58

ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีเป็นประธาน และแขกผู้มีเกียรติ Read more »

ต้อนรับครูใหม่

15 ธันวาคม 2558 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร มีครูมาบรรจุใหม่ 2 ท่าน คือ คุณครู จิตรลดา จันลาน เอก คณิตศาสตร์ และคุณครู เกตุธัญญา นิติโยธิน เอก สังคมศึกษาฯ

Read more »

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

Read more »

ต้อนรับ รองฯ รมย์

9 พฤศจิกายน 2558 ตอนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร นายรมย์ อนันตโสภณ

Read more »

ร่วมงานวันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมงานวันปิยมหาราช ณ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โดยพร้อมเพรียงกัน

Read more »