Category: ข่าวเด่น

รับมอบทุนจาก ทต.สามัคคี

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2558 นายบุญธรรม บริบูรณ์มังสา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานนี ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ประเภทสอบแข่งขันชิงทุน และทุนเรียนดีแต่ยากจน

Read more »

ผ่าน สมศ.รอบ 3

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) แก่ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2557 Read more »

Thailand ICT Youth 2014

นักเรียนจากโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 2 คน เข้าร่วมค่าย Thailand ICT Youth 2014 ที่โรงแรมการ์เด้นแลนด์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับความรู้และความสนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม

คริสต์มาส 57

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ในภาคบ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส นักเรียนได้แสดงกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสนุกสนาน Read more »

ทำบุญปีใหม่ 58

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ในวันงานได้มีคณะศิษย์เก่านำต้นผ้าป่าเพื่อการศึกษา มอบให้ทางโรงเรียน

Read more »

กีฬาภายใน วังจำปีเกม 57

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 มีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท

Read more »

มินิมาราธอน น้ำโสม 57

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เข้าร่วมแข่งขัน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน “อำเภอน้ำโสมคืนความสุขให้ประชาชน”

Read more »

ทักษะวิชาการ เข้ารอบระดับชาติ

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร  ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมที่ผ่านเข้ารอบ ระดับชาติ ชนะเลิศ เหรียญทอง ลำดับที่ 1 ได้แก่

1. การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6

2. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

Read more »

วันพ่อแห่งชาติ 57

ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โดยมีนายอำเภอน้ำโสมเป็นประธาน

Read more »

ลอยกระทง 57

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2557 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้เข้าร่วมงานวันลอยกระทง กับ อบต.สามัคคี ในวันงานนักเรียนได้ร่วมกันทำกระทงเพื่อขายและนำรายได้ส่วนนี้มาใช้เป็นค่าน้ำมันรถรับส่งนักเรียน

Read more »