Category: ข่าวเด่น

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

20140822_IMG_2780

เมื่อวันที่ 8-22 สิงหาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ร่วมกันจัดนิทรรศการอาเซียนศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

Read more »

วันแม่แห่งชาติ

20140813_IMG_2681

 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมี นายสันทัศน์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
Read more »

ผ้าป่าสามัคคี ซื้อรถรับ-ส่ง

20140811_IMG_2631

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร จัดทำกองผ้าสามัคคีเพื่อซื้อรถรับ-ส่งนักเรียน ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Read more »

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

10470936_909648249062231_4566278273794870973_n

โรงเรียนสามมัคคีพิทยาคารได้เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมระหว่างวันที่ 30 พ.ค.- 2 ก.ค. 2557 ณ วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี

Read more »

วันงดสูบบุหรี่ และ วันต่อต้านยาเสพติด

10525981_315522255279918_3395057005413389603_n

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดขึ้นในวันที่24มิถุนายนพ.ศ.2557

 

Read more »

วันสุนทรภู่

DSCF7204

Read more »

โรงโม่หิน มอบทุน เพื่อซื้อรถรับส่ง

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซื้อรถรับ-ส่งนักเรียนจาก โรงโม่หินศิลาวัฒน์  3 หมื่นบาท และโรงโม่หินบริษัท 5 ดาวสยามจำกัด 3 หมื่นบาท

Read more »

ตรวจสุขภาพนักเรียน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามัคคี ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคา

Read more »

วันไหว้ครู

เมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 คณะกรรมการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ และมีการประกวดแข่งขันพานไหว้ครู Read more »

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2557

เมื่อวันที่26-29 พฤษภาคม พ.ศ.2557  คณะครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
Read more »