Category: ข่าวเด่น

กีฬาครูสัมพันธ์ 57

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 ผู้บริหาร พร้อมคณะครูและบุคลากร ของ รร.สามัคคีพิทยาคาร ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ ณ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม Read more »

ชนะเลิศ สวดมนต์ ทำนองสรภัญญะ

ในช่วงต้นเดือนกันยายน นักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ สวดมนต์ ทำนองสรภัญญะ จาก 19 ทีม ณ วัดบ้านผากลางนา ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี Read more »

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

เมื่อวันที่ 8-22 สิงหาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ร่วมกันจัดนิทรรศการอาเซียนศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

Read more »

วันแม่แห่งชาติ

 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมี นายสันทัศน์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
Read more »

ผ้าป่าสามัคคี ซื้อรถรับ-ส่ง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร จัดทำกองผ้าสามัคคีเพื่อซื้อรถรับ-ส่งนักเรียน ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Read more »

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนสามมัคคีพิทยาคารได้เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมระหว่างวันที่ 30 พ.ค.- 2 ก.ค. 2557 ณ วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี

Read more »

วันงดสูบบุหรี่ และ วันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดขึ้นในวันที่24มิถุนายนพ.ศ.2557

 

Read more »

วันสุนทรภู่

Read more »

โรงโม่หิน มอบทุน เพื่อซื้อรถรับส่ง

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซื้อรถรับ-ส่งนักเรียนจาก โรงโม่หินศิลาวัฒน์  3 หมื่นบาท และโรงโม่หินบริษัท 5 ดาวสยามจำกัด 3 หมื่นบาท

Read more »

ตรวจสุขภาพนักเรียน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามัคคี ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคา

Read more »