Category: ข่าวเด่น

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนสามมัคคีพิทยาคารได้เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมระหว่างวันที่ 30 พ.ค.- 2 ก.ค. 2557 ณ วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี

Read more »

วันงดสูบบุหรี่ และ วันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดขึ้นในวันที่24มิถุนายนพ.ศ.2557

 

Read more »

วันสุนทรภู่

Read more »

โรงโม่หิน มอบทุน เพื่อซื้อรถรับส่ง

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซื้อรถรับ-ส่งนักเรียนจาก โรงโม่หินศิลาวัฒน์  3 หมื่นบาท และโรงโม่หินบริษัท 5 ดาวสยามจำกัด 3 หมื่นบาท

Read more »

ตรวจสุขภาพนักเรียน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามัคคี ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคา

Read more »

วันไหว้ครู

เมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 คณะกรรมการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ และมีการประกวดแข่งขันพานไหว้ครู Read more »

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2557

เมื่อวันที่26-29 พฤษภาคม พ.ศ.2557  คณะครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
Read more »

อบรมวิจัยในชั้นเรียน

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 นายประหยัด พิมพา ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม. 20)ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร โดยมีวิทยากร 2 ท่านคือ ศน.เสถียร เที่ยงธรรม และ ดร.เกศรี วิวัฒนปฐพี โดยหลังจากการฝึกปฏิบัติการทำวิจัยได้ผลสำเร็จคือ คณะครูมีความเข้าใจในกระบวนการทำวิจัย และได้ลองฝึกปฏิบัติจริง

Read more »

ปัจฉิม ’56

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และอำลาสถาบันของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 18 มีนาคม 2557

Read more »

เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้จัดค่ายลูกเสือภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 11-12-13 มีนาคม 2557

Read more »