โครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อโรงเรียนสวยสะอาด

12 ม.ค. 2560 โครงการทำดีเพื่อพ่อสามต่อโรงเรียนสวยสะอาด

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้ดำเนินโครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อโรงเรียนสวยสะอาดโดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้มีพิธีเปิดเมื่อเวลา 13.00 น.โดยมีนายถนอม ไพรหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน และได้มีการแสดงละครสั้นจากนักเรียนม.5 แนะนำการทำความสะอาดอย่างถูกต้อง และประกาศผลการแข่งคำขวัญเกี่ยวกับการรณรงค์ให้รักษาความสะอาด หลังจากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนต่อไป

นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดคำขวัญ มีดังนี้

ม.ต้น คือ 1.เด็กชายณัฐพันธุ์ สายพันธุ์ (ม.2)

2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีทนงาม (ม.3/2)

3. เด็กหญิงกนกพร เสือแก้ว (ม.1)

ม.ปลาย คือ 1. นางสาวอาทิตยา เหลืองอร่าม (ม.4)

2. นางสาวจิตรลดา ผาทองที (ม.6)

DSCF3291

DSCF3274

DSCF3294

DSCF3293

DSCF3307

DSCF3309

DSCF3328

DSCF3338

DSCF3343

DSCF3347

DSCF3353

DSCF3323

DSCF3314

You can leave a response, or trackback from your own site.