วันครู ปี 2560

16 มกราคม 2560 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้ไปร่วมงานวันครูที่โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เวลา 07.30 น. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรพร้อมกันร่วมทำบุญตักบาตรบริเวณหน้าอาคารเรียนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม หลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาแล้ว คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรได้รวมตัวกันที่หอประชุมโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคาร เพื่อเปิดพิธีงาน “วันครู ปี 2560”

นายถนอม ไพรหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ขึ้นรับเกียรติบัตร “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” และรายชื่อครูที่ได้รับเกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น” ดังนี้นายวัฒนา แข่งขัน, นายสุปัญโญ คำมุงคุณ, นางสาวเกตุธัญญา นิติโยธิน

5702 S__6455305 S__6455306 S__6455308 S__6455315 S__10125344

You can leave a response, or trackback from your own site.