วิ่งมินิมาราธอน (นางัว) ครั้งที่ 2

 

19 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลนางัวได้จัดกิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 6.5 กม.” โดยโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้ส่งตัวแทนนักเรียนไปเข้าร่วมลงแข่งวิ่งมินิมาราธอน จำนวน 18 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี นักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 3 คน ผู้ดูแลนักเรียนที่ไปร่วมกิจกรรมโดยนายอานนท์ นาคจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และมีนักเรียนได้รับรางวัล จำนวน 2 คน ดังนี้

1. นางสาววชิราภรณ์ ลายคำ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง

2. เด็กหญิงวิภาดา สิมมา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
5954
5969

You can leave a response, or trackback from your own site.