งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

 

19 มกราคม 2560 “งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21”

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้นำนักเรียนระดับชั้นม.4-5 จำนวน 35 คน ไปเยี่ยมชมงาน งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 09.00 น. ควบคุมดูแลนักเรียนโดย ครูสมสวัสดิ์ ศรีนันท์ดอน ครูมณธยา ประทุม และครูวิชุดา วงศ์หนองหว้า 607 S__3653641 S__3653636

You can leave a response, or trackback from your own site.