รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2

รางวัลเหรียญทองลูกเสือปี66

31 มกราคม พ.ศ. 2560 สพฐ.ได้จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ช่วงวันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ. 2560

สพฐ.ได้จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ช่วงวันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ. 2560  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้คว้า รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการณ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 นักเรียนที่ร่วมการแข่งขันมีดังนี้ 1. นายสุนทร โภคนา 2. นายอดิศร คันที 3. นายณัฐชัย คำสวัสดิ์ 4. นายจิตติชัย สุรินทร์ 5. นายธีรวัฒน์ คะแก้ว 6. นายศุภสันห์ คันที ครูผู้ฝึกซ้อมมีดังนี้ 1. นายวัฒนา แข่งขัน 2. นายสุปัญโญ คำมุงคุณ 3. นางสาวเกตุธัญญา นิติโยธิน
16409476_1758263601159493_3587301_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16388546_1758263637826156_459873997_o

 16466002_1758263604492826_1778205506_o

16388996_1758263644492822_1821103660_o

You can leave a response, or trackback from your own site.