สนามสอบ O-NET โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

สอบโอเนต

4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สทศ.ได้จัดสอบโอเน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 คือวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ทางสหวิทยาเขตภูพระบาทได้แบ่งสนามสอบเป็นสนามสอบย่อยให้แต่ละโรงเรียนเป็นสนามสอบเพื่อลดปัญหาการทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุจากการเดินทางของนักเรียน และโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้เป็นอีกหนึ่งสนามสอบ นำโดยนายประสุข ศรีจันทร์ เป็นหัวหน้าสนามสอบและได้มีนายมนิต อินทะชุบ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษประจำสพม.20 มาตรวจดูความเรียบร้อยของสนามสอบ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 10.40 น. สนามสอบโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก นายวีระชัย บุญคำมูล รองผู้อำนวยการสพม.20 และนายบัณฑิต ไชยวงศ์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ

นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบมีจำนวน 38 คน มาเข้าสอบจำนวน 37 คน ขาดสอบจำนวน 1 คน

16507623_1761356110850242_1419075206_n  16559375_1761356237516896_1878388680_n16558517_1761356160850237_167073118_n

You can leave a response, or trackback from your own site.