พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

หน้าเว็บ

วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่จบระดับชั้นม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2559 DSCF4302 DSCF4317 DSCF4353  DSCF4370 DSCF4382 DSCF4447 DSCF4475 DSCF4476 DSCF4516 DSCF4523 รวมม3 รวมม6

You can leave a response, or trackback from your own site.