พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยทั่วไป และได้มีการประกวดพานไหว้ครู และผลการประกวดพานไหว้ครูมีดังนี้

– รางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม ระดับม.ต้นคือ ม.3

– รางวัลรองชนะเลิศประเภทสวยงาม ระดับม.ต้นคือ ม.2

– รางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม ระดับม.ปลายคือ ม.4

– รางวัลรองชนะเลิศประเภทสวยงาม ระดับม.ปลายคือ ม.5

– รางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ ระดับม.ต้นคือ ม.1

– รางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ ระดับม.ต้นคือ ม.6

หลังจากนั้นได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ดีเด่น และดี เกียรติบัตรนักเรียนที่มีพฤติกรรมเรียบร้อย และปิดท้ายด้วยการมอบเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น

18835952_826649707500501_5763119632493217894_n 18882288_826649730833832_6251826544427368218_n 18813368_826649977500474_2164334097060585716_n18813364_826650297500442_5235971239342491578_n18740452_826749187490553_480017004421808944_n 18767408_826749404157198_7499596966609801345_n  18813887_826749104157228_8885106688835867381_n 18893380_826758214156317_3033532041563726569_n 18839346_826758484156290_5505607398259712269_n18814047_826760794156059_8275043187934393100_n 18920185_826760754156063_1862115984486453900_n

You can leave a response, or trackback from your own site.