วันต่อต้านยาเสพติดและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

DSCF6235

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และประชุมผู้ปกครอง ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้คะแนนโอเนตสูงสุดในระดับชั้นม.3 ของปีการศึกษา 2559

DSCF6191 DSCF6193 DSCF6204 DSCF6212 DSCF6226 DSCF6231 DSCF6236 DSCF6237 DSCF6239 DSCF6243 DSCF6245 DSCF6246 DSCF6247 DSCF6248 DSCF6249 DSCF6250 DSCF6253 DSCF6254 DSCF6256 DSCF6257 DSCF6258

You can leave a response, or trackback from your own site.