พิธีทบทวนคำปฏญาณและสวนสนาม

DSCF6308

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 กองลูกเสือโรงเรียนสามัคคีได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามDSCF6267 DSCF6296 DSCF6299 DSCF6310 DSCF6327 DSCF6349 DSCF6352 DSCF6356 DSCF6359 DSCF6365

You can leave a response, or trackback from your own site.