แห่เทียนวันเข้าพรรษา

รูปขึ้นหน้า

สัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

รูปขึ้นหน้าสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

You can leave a response, or trackback from your own site.