ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ที่จังหวัด อุดร-กรุงเทพมหานคร-เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฏาคม 2560 (3 คืน 4 วัน)

You can leave a response, or trackback from your own site.