การแสดงปาฐกถาธรรมตามโครงการลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม

ปก

IMG_0023 IMG_0022 IMG_0020 IMG_0017 IMG_0010 IMG_0012 IMG_0013 IMG_0014 IMG_0006 IMG_0008 IMG_0016

You can leave a response, or trackback from your own site.