อำลาครูกุนตี ภูพานเพชรและต้อนรับครูวรารัตน์ พูลเพิ่ม

IMG_0038 IMG_0039 IMG_0040 IMG_0048 IMG_0056 IMG_0060 IMG_0063 IMG_0064 IMG_0066 IMG_0067 IMG_0069 IMG_0077 IMG_0078 IMG_0079 IMG_0083 IMG_0086

You can leave a response, or trackback from your own site.