โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารร่วมกับโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2561

IMG_3529 IMG_3539 IMG_3543 IMG_3551 IMG_3553 IMG_3584 IMG_3585 IMG_3590 IMG_3627 IMG_3637 IMG_3678 IMG_3745 IMG_3748 IMG_E3547 IMG_E3693

You can leave a response, or trackback from your own site.