นำเสนอผลงานด้านการประกันคุณภาพ IQA AWARDS

วันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

นายถนอม  ไพรหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร พร้อมด้วย ครูสุรัส ง้วนพันธ์ุ ,ครูเบญจพร นาคจันทร์ ,ครูวรารัตน์  พูลเพิ่ม และ ครูอานนท์ นาคจันทร์ ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน (รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดเล็ก) ณ บริเวณอาคารห้องประชุมชั้นล่าง โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

You can leave a response, or trackback from your own site.