กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ร่วมกับโรงเรียนบ้านโชคเจริญ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ ศุกร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านโชคเจรฺิญ โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงโม่หินสุมิตร, สพป.อุดรธานี เขต 4 และผู้ปกครอง โดยมีกิจกรรมให้เด็กๆร่วมสนุกเพื่อรับรางวัล อาทิ เช่นกิจกรรมมวยทะเล กิจกรรมปีนเสาน้ำมัน กิจกรรมจกไห กิจกรรมการแสดงโชว์จากนักเรียนโรงเรียนบ้านสวัสดี โรงเรียนบ้านโชคเจริญ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร และอีกมากมาย

You can leave a response, or trackback from your own site.