ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี วันครู ประจำปี 2562

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันครู ประจำปี 2562 ในวัน พุธ

ที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จัดโดยสมาคมครูอำเภอน้ำโสม กำหนดการในช่วงเช้ามีการประกอบพิธีสงฆ์  พิธีอัญเชิญศีรษะครู 7 หัว และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้รับมอบเกียรติบัตรทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน คือ 1.นายถนอม  ไพรหลวง รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และคณะครู จำนวน 11 ท่านได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ในช่วงบ่ายมีการรับประทานอาหารร่วมกัน มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์และจับฉลากของขวัญปีใหม่

You can leave a response, or trackback from your own site.