“เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Syposium”

     โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  Syposiumก้าวสู่ปีที่ 127 อุดรธานี สืบสานวิถีภูมิปัญญา พัฒนาการศึกษาสู่สากล ในวันที่ 13-15  มีนาคม 2562

โดยมี นายวันชัย  จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ  อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนายถนอม  ไพรหลวง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร พร้อมกับคณะครู จำนวน 17 ท่าน นักเรียนจำนวน 9 คนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 

You can leave a response, or trackback from your own site.