สัปดาห์แนะแนว

1743530_271635766335234_271910089_n

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดสัปดาห์แนะแนว เพื่อให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษา ทั้งสายอาชีวะ และอุดมศึกษา

You can leave a response, or trackback from your own site.