งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขต

15

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตที่ผ่านมา โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนของสหวิทยาเขต พระพุทธบาทบัวบก จังหวัดอุดรธานี ระดับ ม.ต้น 7 รายการ ม.ปลายอีก 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 9 รายการ ดังนี้
- ลูกเสือ การจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
- การทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
- การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
- คำคม ม.1-ม.3
- กิจกรรม spelling-B ม.1-ม.3
- การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
- ประติมากรรม ม.1-ม.3
- ลูกเสือ ม.4-ม.6
- A Math ม.4-ม.6

sillapa63-01

Both comments and pings are currently closed.