ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2557

เมื่อวันที่26-29 พฤษภาคม พ.ศ.2557  คณะครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
IMG_0999 IMG_1022

You can leave a response, or trackback from your own site.