ปฐมนิเทศนักเรียนทางเลือก ปีการศึกษา 1/2556

นักเรียนกลุ่มทางเลือก ได้รับปฐมนิเทศ และพบผู้บริหารและคณะครูผู้สอนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบทางเลือก

You can leave a response, or trackback from your own site.