ผ้าป่าสามัคคี ซื้อรถรับ-ส่ง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร จัดทำกองผ้าสามัคคีเพื่อซื้อรถรับ-ส่งนักเรียน ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

20140807_IMG_2538 20140808_IMG_2552 20140811_IMG_2604 20140811_IMG_2611 20140811_IMG_2619 20140811_IMG_2630

You can leave a response, or trackback from your own site.