ชนะเลิศ สวดมนต์ ทำนองสรภัญญะ

ในช่วงต้นเดือนกันยายน นักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ สวดมนต์ ทำนองสรภัญญะ จาก 19 ทีม ณ วัดบ้านผากลางนา ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

z

 

You can leave a response, or trackback from your own site.