คริสต์มาส 57

20141229_IMG_4465

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ในภาคบ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส นักเรียนได้แสดงกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสนุกสนาน

20141229_IMG_4470 20141229_IMG_4469 20141229_IMG_4465 20141229_IMG_4464 20141229_IMG_4463 20141229_IMG_4462

You can leave a response, or trackback from your own site.