ต้อนรับครูใหม่

20151217_IMG_8382

15 ธันวาคม 2558 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร มีครูมาบรรจุใหม่ 2 ท่าน คือ คุณครู จิตรลดา จันลาน เอก คณิตศาสตร์ และคุณครู เกตุธัญญา นิติโยธิน เอก สังคมศึกษาฯ

a

20151217_IMG_8382

 

You can leave a response, or trackback from your own site.