ค่ายปรับพื้นฐาน ผสานคุณธรรม นำทัศนาจร ม.1 และม.4

13151915_608391359326338_6248057990063554575_n

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้จัดค่ายปรับพื้นฐาน ผสานคุณธรรม นำทัศนาจร ม.1 และม.4  วันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเรียนก่อนเปิดเทอม

You can leave a response, or trackback from your own site.