ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ท่าน ศน.บัณฑิต ไชยวงศ์ ได้นิเทศเรื่อง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้แก่คณะครูโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร IMG_9429

You can leave a response, or trackback from your own site.