ไหว้ครู

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการนักเรียน ได้นำนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อรำลึกถึงคุณครู-อาจารย์ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ 

IMG_6078

IMG_6056 IMG_6087

You can leave a response, or trackback from your own site.