กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

3ครูสมสวัสดิ์

นายสมสวัสดิ์ ศรีนันท์ดอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

 

14ครูณัฐพร
นายณัฐพร ตองอ่อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

18ครูนิตยา
นางนิตยา โนนสุรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ