กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

6ครูเบญจพร
นางเบญจพร นาคจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววรารัตน์  เพิ่มพูน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ