ฝ่ายบริหาร

ผอถนอม

นายถนอม ไพรหลวง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองฯรมย์1

นายรมย์ อนันตโสภณ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน