ฝ่ายบริหาร

ผอถนอม

นายถนอม ไพรหลวง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน