ปก

พิธีมอบประกาศนียบัตร 2560

ปก

วันมาฆบูชา นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและชุมชน

IMG_2317

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

ปก

นักเรียนเข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหลาลัย ปี 2561 ระดับชั้น ม.5 และชั้น ม.6

IMG_0779

กิจกรรมวันเด็กร่วมกับโรงเรียนในเขตบริการ

 

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนครองพลูวิทยา

1493216_255505577948253_760386217_n

โรงเรียนครองพลูวิทยา จ.จันทบุรี ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน การศึกษาระบบทางเลือก  พร้อมกับมาส่งมอบครูภาษาไทย ครู สมจิตร จันทร์เปา ย้ายเข้าโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

Read more »

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

2

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อ.ต้ำโสม จ.อุดรธานี

Read more »

ทำบุญปีใหม่ 2557

21

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ทำบุญวันปีใหม่ 2557 โดยการตักบาตร ไหว้พระ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557

Read more »

วังจำปีเกมส์ 2556

3

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน วังจำปีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2556 มีการแข่งขันขบวนพาเรด กองเชียร์ กีฬาฮาเฮ และการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล บาสเก็ตบอล เปตอง ฯลฯ

Read more »

วันคริสมาส

4

กิจกรรมวันคริสมาส 25 ธันวาคม 2556 ภายในงานมีกิจกรรมร้องเพลงคริสมาส และประกวดเต้น Cover dance จาก นักเรียน

Read more »

วงดุริยางค์เข้าร่วมขบวนกีฬาต้านยาเสพติด รร.น้ำโสมพิทยาคม

5

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำวงดุริยางค์โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เข้าร่วมขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬานักเรียนภายในต่อต้านยาเสพติด to be number one ณ รร.น้ำโสมพิทยาคม เมื่อวันที่  20 ธ.ค. 2556

Read more »

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ.

6

ขอขอบคุณ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ.
ท่าน จีระพงษ์ ถนอมดำรงศักดิ์, ท่าน สมเดช พิมลนอก, ท่าน ชรัณ ไชยพรม
ที่ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2556

Read more »

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

7

นายสันทัศน์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 ณ เทศบาลตำบลนางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

Read more »

วงโปงลาง แสดงงานต้อนรับท่านศึกษานิเทศก์

8

วงโปงลาง โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ขึ้นแสดงโชว์เพื่อต้อนรับท่านศึกษานิเทศก์ จาก สพม.20

ควบคุมวงโดย ครู พงศพล คำโสภา และ ครู ณัฐพร ตองอ่อน

Read more »

เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินรอบสาม

9

คณะศึกษานิเทศ มาเยี่ยมเยือน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมเพื่อ การประเมินรอบสาม  เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2556

Read more »