IMG_9132

กีฬาสีภายใน โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร “วังจำปีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560

23755429_1277074625732473_1773926670860749526_n

พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

23471932_1268846536555282_4245240682591323630_n

กีฬาครูสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม

ถวายอาลัยขึ้น

พิธีถวายดอกไม้จันทร์อำเภอน้ำโสม

ปก

“ตามรักคืนใจ” อำลานักเรียน ครูทิวาวรรณ ครูจิตรลดา ครูพราวตะวัน

 

วงโปงลาง แสดงงานต้อนรับท่านศึกษานิเทศก์

8

วงโปงลาง โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ขึ้นแสดงโชว์เพื่อต้อนรับท่านศึกษานิเทศก์ จาก สพม.20

ควบคุมวงโดย ครู พงศพล คำโสภา และ ครู ณัฐพร ตองอ่อน

Read more »

เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินรอบสาม

9

คณะศึกษานิเทศ มาเยี่ยมเยือน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมเพื่อ การประเมินรอบสาม  เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2556

Read more »

กีฬาสภาสานสัมพันธ์ 2556

10

คณะครู นักเรียน โรงเรียน สามัคคีพิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาสภาสานสัมพันธ์ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2556 ณ.โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคาร

Read more »

โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ ศึกษาดูงาน

11

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 56 ที่ผ่านมา โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม มาศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาทางเลือก ของโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

Read more »

บุญกฐิน ประจำปี 2556

16

ผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร  ร่วมกันทำบุญถอดกฐิน ในวันที่ 2 พ.ย. 2556 ณ วัดป่าสามัคคี

Read more »

ปฐมนิเทศนักเรียนทางเลือก ปีการศึกษา 1/2556

13

นักเรียนกลุ่มทางเลือก ได้รับปฐมนิเทศ และพบผู้บริหารและคณะครูผู้สอนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบทางเลือก

Read more »

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

14

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2556

Read more »

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขต

15

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตที่ผ่านมา โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนของสหวิทยาเขต พระพุทธบาทบัวบก จังหวัดอุดรธานี ระดับ ม.ต้น 7 รายการ ม.ปลายอีก 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 9 รายการ ดังนี้
- ลูกเสือ การจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
- การทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
- การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
- คำคม ม.1-ม.3
- กิจกรรม spelling-B ม.1-ม.3
- การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
- ประติมากรรม ม.1-ม.3
- ลูกเสือ ม.4-ม.6
- A Math ม.4-ม.6

Read more »